Training & opleiding

Tweetakt versterkt mensen en organisaties vanuit de overtuiging dat met de juiste inspanning op de juiste plek, bergen worden verzet. Dat doen we met bedrijfsopleiding, training en workshops op maat.

Met het traject dat we voor u ontwerpen zorgen we voor een maximaal leereffect. Centraal staat het trainen van vaardigheden in eigen situaties. De doorgedreven voorbereiding en nazorg met onze opdrachtgevers garanderen een blijvende impact.

 

Binnenkort in open aanbod

08/10/2024

Coachend en resultaatgericht leidinggeven

Antwerpen, 3 sessies. Reeks op dinsdagen 8/10, 22/10, 3/12. Met individuele sessie.

07/11/2024

Coachend en resultaatgericht leidinggeven

Gent, 3 sessies. Reeks op donderdagen 7/11, 21/11 en 12/12/2024. Met individuele sessie.

Onze visie op leren

Trainingen bouwen we op volgens de didactische methode

Trainingen bouwen we op volgens de didactische methode van de Galan. Ze biedt een samenhangend model voor de diagnose, het ontwerp en de uitvoering van trainingen. Deze didactische aanpak zorgt er bovendien voor dat deelnemers dingen leren waarmee ze ook echt aan de slag gaan in de praktijk. 

De methode is gelinkt en onderbouwd met andere didactische modellen zoals Kolb. Meer informatie vindt u op www.schoolvoortraining.nl

De praktijk van deelnemers staat centraal.

De praktijk van deelnemers staat centraal. Die wordt binnengebracht in de opleiding dankzij doorgedreven samenwerking en afstemming met de opdrachtgever, intakes bij deelnemers en het ontwerpen van kernoefeningen vanuit de eigen praktijkvoorbeelden.

Deelnemers worden verleid tot leren met inspirerende, uitdagende en motiverende werkvormen.

Deelnemers worden verleid tot leren met inspirerende, uitdagende en motiverende werkvormen. Die zorgen ervoor dat ze bij de start ontdekken wat er te leren valt en tijdens de hele training op het puntje van hun stoel blijven zitten.

Inhoud en werkvormen worden gekozen in functie van het beoogde effect.

Inhoud, werkvormen en kaders worden zorgvuldig gekozen in functie van het beoogde effect. Theorie is to-the-point en heeft één doel: houvast voor de deelnemers. Aangereikte modellen zijn geen doel op zich, maar staan in functie van toepassing in de praktijk. 

Er wordt gewerkt met heldere kaders en checklists. Oefenkansen, nabespreking, zelfreflectie en toepassen op eigen situaties zorgen voor verdieping.

Het stimuleren van transfer start bij de intake.

Het stimuleren van transfer start bij de intake. We polsen naar de eigen praktijk, onderzoeken wat nodig is om succes te garanderen en zorgen voor goede afstemming met de opdrachtgever. 

Tijdens de opleiding en tussen de sessies door, krijgen deelnemers opdrachten en oefeningen om wat ze geleerd hebben, uit te proberen in de praktijk.

Elke opleiding wordt afgesloten met een individueel actieplan en het engagement van de deelnemer om daarmee aan de slag te gaan. De trainers anticiperen op mogelijke valkuilen. Ze zoeken met deelnemers naar extra kansen om wat ze geleerd hebben in de praktijk toe te passen.

Na de opleiding zorgen we met extra opdrachten, inspirerende mails of terugkommomenten voor meer verankering. We gaan samen met u op zoek naar extra kansen om transfer te realiseren (gesprek met de leidinggevende, interne communicatiekanalen, …).

Onze aanpak

Tijdens de voorbereiding werken we -samen met u- uit wat exact van de opleiding wordt verwacht, en bespreken we het bredere opleidingstra

Tijdens de voorbereiding werken we -samen met u- uit wat exact van de opleiding wordt verwacht, en bespreken we het bredere opleidingstraject. We bekijken ook welke rol andere betrokkenen (leidinggevenden, collega’s) kunnen spelen en welke ondersteuning zij eventueel nodig hebben.

Tijdens de training krijgen deelnemers inzicht in wat al goed loopt en waaraan ze verder willen en moeten werken.

Tijdens de training krijgen deelnemers inzicht in wat al goed loopt en waaraan ze verder willen en moeten werken. Dat gebeurt op een interactieve manier, vanuit eigen leervragen en cases. 

Alle theoretische kaders zijn helder en toepasbaar. Deelnemers oefenen nieuwe inzichten en vaardigheden meteen in tijdens de training. Daarbij wordt op verschillende manieren gewerkt aan het kennen, kunnen, willen en durven toepassen van nieuwe inzichten. De transfer naar de uiteindelijke praktijk van de deelnemers maakt deel uit van elke training. Op die manier garanderen we dat deelnemers de verworven competenties ook effectief kunnen toepassen in reële situaties.

Er wordt gewerkt met hand-outs, extra toelichting waar nodig en linken naar aanvullend materiaal en informatie. Alle materiaal wordt verzameld en ter beschikking gesteld van de deelnemers.

Tijdens en na de opleiding gooien we ankers uit.

Tijdens en na de opleiding gooien we ankers uit. Dat kan bijvoorbeeld een korte nabespreking zijn van de deelnemers met hun leidinggevende, een herinneringsmail met de essentie van de opleiding, een opdracht of een bundel met extra tips & tricks. Met die ankers verzekeren we dat deelnemers het geleerde ook echt toepassen in de praktijk. 

Tot zes maanden na de opleiding blijven we beschikbaar voor alle vragen met betrekking tot de opleiding, zowel van de organisator als van de deelnemers.

Getuigenissen

Inge de Wolf
Leidinggevende • Formaat vzw

Ik volgde de opleiding coachend leidinggeven bij tweetakt en ik ben heel tevreden. De opleiding is heel praktijkgericht, en direct toepasbaar tijdens mijn dagelijks werk. De driedaagse bood een goed evenwicht tussen de theorie en oefeningen om hiermee in de groep aan de slag te gaan. Een aanrader voor startende en ervaren leidinggevenden.

Eefje Lepère
Vormingsverantwoordelijke • Zwijndrecht

De opleidingen waren een schot in de roos. De reacties van de deelnemers waren zeer positief. Bijna iedereen had wel iets bijgeleerd. Een echte aanrader. 

Karolien De Mot
Kantoorverantwoordelijke • Sodalis

Op drie dagen tijd heb ik enorm veel bijgeleerd over leiderschap, management en coaching. Het lukt me eindelijk om weerstand te counteren en veranderingen te realiseren in mijn team.

Isabel Van de Weyenberg
Project Leader • Flanders Make

Coachend leidinggeven was één van de meest toepasbare opleidingen die ik al gevolgd heb. De cursus was goed opgebouwd, met telkens enkele weken ertussen zodat je tijd had om toe te passen wat je had opgepikt in de les.

Shanna François
Projectmedewerker HR • UZ Gent

Als startende leidinggevende vind ik de opleiding Coachend leidinggeven heel zinvol: we zagen telkens kort een theoretisch kader om dan in duo’s een situatie waarmee we in realiteit geconfronteerd worden, voor te bereiden en te oefenen.

Dries Van Dyck
Coördinator • Kras Jeugdwerk

Ik volgde een driedaagse rond coachend leidinggeven. Het was een zeer leerrijke opleiding die erg op de praktijk gericht was. Ik kreeg zeer veel info en omdat ik die info steeds kon toepassen op mijn eigen praktijk kreeg ik veel energie van deze opleiding. Ik ging elke dag huiswaarts met concrete to do's als leidinggevende.

Goia Ruthe
Consulente • Het Poetsbureau

De opleiding was een echte eyeopener. Heel leerrijk en interessant. Zeker aan te raden!

Ferdi Sutcu
Regional Manager • DSM Keukens

Zeer leerrijk. Opleiding op maat van je eigen werkomgeving/werksituaties. Zeer praktijkgericht. Een echte aanrader.

Inge Hernie
Study Manager • Valesta

De principes werden heel helder gebracht, met veel direct bruikbare tips. Een heel leerrijk moment was het coachen in kleine groep. Een aanrader. Ik kijk uit naar het opvolgmoment dat inbegrepen is bij deze cursus.

Sabrina Dal Zotto
HR Coördinator • de Rand

De opleiding coachend leidinggeven (...) vormde een mooi geheel met zeer praktische methodes/tips die je vrijwel direct kunt gebruiken.