Algemene voorwaarden

tweetakt bv
Ondernemingsnummer BE 0662.933.335
Versie 26/02/2024
Vorige versie: 22/03/2021. Werd gewijzigd: voorwaarden bij annuleren en verplaatsen; percentage korting; mailadres.

Goede afspraken, goede vrienden

Deze algemene voorwaarden omschrijven je rechten en plichten, zodra je een offerte aanvaardt of je inschrijft voor een cursus (elke opleiding, training of workshop met een specifieke start- en einddatum) in open aanbod bij tweetakt bv (verder: tweetakt).

Engagementen

Onze trainers, coachen en begeleiders, engageren zich om je boeiende, inspirerende en leerrijke sessies aan te bieden. Je kan op hen rekenen om ruimte te maken voor jouw vragen en het programma aan te passen aan wat de groep nodig heeft.

Aanvaarden van offerte en vastleggen van data

In elke offerte van tweetakt vind je een inhoudelijk en financieel voorstel en geldigheidsduur van de offerte. Offertes zijn enkel bedoeld voor de opdrachtgever. Aanvaarden van de offerte en voorwaarden, gebeurt door bevestiging per mail of door het terugsturen van een ondertekend exemplaar of bestelbon. 

Zodra data worden vastgelegd, zijn er kosten verbonden aan annulatie of verplaatsing. Dat komt omdat het op kortere termijn vaak onmogelijk is nog een vervangopdracht te vinden voor trainers.

Bij verplaatsing of annulatie worden deze kosten aangerekend om gederfde inkomsten te compenseren:

  • Meer dan 2 maanden voor de start: geen kosten.
  • 2 tot 1 maanden voor de start: 20% van de prijs.
  • 1 maand tot 14 dagen voor de start: 40% van de prijs.
  • Minder dan 14 dagen voor de start: 60% van de prijs.

Inschrijven in open aanbod

Inschrijven voor een cursus gebeurt door het registratieformulier op https://tweetakt.be/nl/inschrijvingsformulier in te vullen en te versturen. Na ontvangst wordt een automatische bevestigingsmail verstuurd. 

Je kan jouw inschrijving gedurende twee weken kosteloos annuleren via bevestigde mail op hello@tweetakt.be, tenzij de cursus binnen de twee weken start. In dat laatste geval heb je twee dagen tijd om kosteloos te annuleren op dezelfde manier. Daarna wordt jouw inschrijving definitief. 

Als je na het definitief worden van je inschrijving wil annuleren, zijn daar kosten aan verbonden:

  • Meer dan 2 maanden voor de start: geen kosten.
  • 2 tot 1 maanden voor de start: 20% van de prijs.
  • 1 maand tot 14 dagen voor de start: 40% van de prijs.
  • Minder dan 14 dagen voor de start: 60% van de prijs.

Je kan je inschrijving op elk moment en zonder extra kosten doorgeven aan iemand anders (een collega, vriend, kennis). Neem in dat geval even contact met ons op. 

Tweetakt houdt zich het recht voor een inschrijving voor een cursus te weigeren, al dan niet na een telefonisch intakegesprek. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren omdat de trainer inschat dat je niet voldoende kan bijleren in de opleiding, niet voldoende oefenkansen hebt in de praktijk of je motivatie niet aansluit bij wat we verwachten van deelnemers. Ook trainers of vormingswerkers van andere bedrijven en organisaties (al dan niet freelance) kunnen geweigerd worden. 

Te weinig deelnemers en overmacht

Een cursus kan zonder verdere gevolgen geannuleerd worden door tweetakt als er niet voldoende deelnemers zijn. In dat geval, hoor je dat van ons, minimaal twee weken voor de start van de cursus. Er kunnen aan deze annulatie geen rechten ontleend worden. 

In geval van overmacht (trainer ziek, logistiek probleem, …), doen we er alles aan om een cursus toch te laten doorgaan. Lukt dat niet, dan verwittigen we je zo snel mogelijk en zoeken we een nieuwe datum die voor iedereen past. Wil je dat niet, dan wordt de aangegane overeenkomst (aanvaarden van offerte of inschrijving open aanbod) zonder gevolgen ontbonden. Hieraan kunnen geen rechten ontleend worden. 

Vroegboekkorting, inschrijven met twee of meer en andere kortingen bij het open aanbod

Wie inschrijft tot twee maanden voor de startdatum van een cursus, ontvangt automatisch 20% korting op de kostprijs. De datum van indiening van het inschrijvingsformulier is daarvoor de referentie. De 20% korting 'inschrijven met twee of meer' geldt voor elke inschrijving voor twee deelnemers of meer voor dezelfde opleiding. het gaat zowel om inschrijvingen op verschillende data die op hetzelfde moment gebeurden. Als om inschrijvingen voor dezelfde opleidingsdata, die op verschillende momenten gebeurden;

De 25% korting 'socialprofit' en 'publieke sector' is een gunst die kan worden geweigerd. Deze of andere kortingen zijn nooit cumuleerbaar. Ze vervallen bij niet-tijdige betaling van de factuur. Indien een cursus volzet blijkt na het versturen van de inschrijving of geannuleerd wordt, vervalt de korting. In dat geval kunnen hieraan geen rechten ontleend worden.

Betalingen

De factuur wordt opgestuurd na inschrijving (open aanbod) of na het verzorgen van een opdracht (incompany aanbod). Facturen zijn standaard betaalbaar binnen een termijn van 30 dagen. Bij niet-betaling of onvolledige of laattijdige betaling van een factuur (voor de inschrijving of annulatiekost), is van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een nalatigheidsintrest van 1% van toepassing en een forfaitaire schadevergoeding voor de administratieve kosten van €25 per herinnering. Is een inschrijving in open aanbod al betaald, maar annuleer je je inschrijving? Dan wordt het verschil tussen inschrijvingskost en annulatiekost binnen de 2 weken op je rekening terugbetaald. Je ontvangt daarbij een creditnota.

Gebruikslicentie materiaal en online leerplatform

De vergoeding voor een opdracht of cursus (exclusief btw, eventuele broodjeslunch, huur lokaal of andere specifieke kosten zoals assessments) wordt als volgt opgebouwd: 70% begeleiding en voor- en natraject, 25% gebruikslicentie voor het ter beschikking gestelde cursusmateriaal en het online leerplatform (gebruikslicentie deelnemers) en 5% andere kosten zoals drukwerk van materiaal, eventuele verplaatsingskosten etc.

De inhoud van alle materiaal dat ter beschikking wordt gesteld tijdens cursussen of andere activiteiten, waaronder alle teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, oefeningen, opdrachten, videomateriaal en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Alle eigendomsrechten berusten bij tweetakt of onze licentiegevers.

De gebruikslicentie geeft deelnemers aan de cursus het gebruiksrecht op alle materiaal dat hen werd bezorgd, gedurende een periode van 1 jaar. De gebruikslicentie omvat eveneens toegang tot het online leerplatform, gedurende een periode van 1 jaar. Beide periodes beginnen te lopen vanaf de einddatum van de cursus.

Het materiaal mag uitsluitend door de deelnemer zelf worden gebruikt. De gebruiker is het conform voorgenoemde rechten wettelijk niet toegestaan dit materiaal of onderdelen ervan over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken, ter beschikking te stellen van derden of te verspreiden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de houder(s) van het eigendomsrecht.

Fouten in communicatie

We doen er alles aan om fouten in communicatie en brochures te vermijden. De correcte prijs is de prijs op onze website. Staan er fouten in onze communicatie, dan kan je op basis daarvan gratis je inschrijving annuleren. Er kunnen verder geen rechten aan ontleend worden. 

Privacybeleid

Alle informatie die we van je ontvangen, behandelen we strikt vertrouwelijk. Je kan alle gegevens die we van je bewaren op eenvoudig verzoek inkijken en laten verwijderen. Akkoord gaan met onze leveringsvoorwaarden, betekent eveneens akkoord gaan met ons privacybeleid.

Niet tevreden?

Ben je niet tevreden over een opleiding, training of begeleiding? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. Onze bestuurder gaat samen met jou op zoek naar een oplossing.

Geschillen: RPR Antwerpen (Antwrpen)

Voor alle geschillen voortvloeiend uit overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is de rechtbank van Koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen bevoegd.

Vragen?

We horen het graag op hello@tweetakt.be.

Algemene voorwaarden dd. 26/02/2024

Getuigenissen

Sabrina Dal Zotto
HR Coördinator • de Rand

De opleiding coachend leidinggeven (...) vormde een mooi geheel met zeer praktische methodes/tips die je vrijwel direct kunt gebruiken. 

Ferdi Sutcu
Regional Manager • DSM Keukens

Zeer leerrijk. Opleiding op maat van je eigen werkomgeving/werksituaties. Zeer praktijkgericht. Een echte aanrader.

Inge de Wolf
Leidinggevende • Formaat vzw

Ik volgde de opleiding coachend leidinggeven bij tweetakt en ik ben heel tevreden. De opleiding is heel praktijkgericht, en direct toepasbaar tijdens mijn dagelijks werk. De driedaagse bood een goed evenwicht tussen de theorie en oefeningen om hiermee in de groep aan de slag te gaan. Een aanrader voor startende en ervaren leidinggevenden.

Goia Ruthe
Consulente • Het Poetsbureau

De opleiding was een echte eyeopener. Heel leerrijk en interessant. Zeker aan te raden!

Shanna François
Projectmedewerker HR • UZ Gent

Als startende leidinggevende vind ik de opleiding Coachend leidinggeven heel zinvol: we zagen telkens kort een theoretisch kader om dan in duo’s een situatie waarmee we in realiteit geconfronteerd worden, voor te bereiden en te oefenen.

Eefje Lepère
Vormingsverantwoordelijke • Zwijndrecht

De opleidingen waren een schot in de roos. De reacties van de deelnemers waren zeer positief. Bijna iedereen had wel iets bijgeleerd. Een echte aanrader. 

Isabel Van de Weyenberg
Project Leader • Flanders Make

Coachend leidinggeven was één van de meest toepasbare opleidingen die ik al gevolgd heb. De cursus was goed opgebouwd, met telkens enkele weken ertussen zodat je tijd had om toe te passen wat je had opgepikt in de les.

Dries Van Dyck
Coördinator • Kras Jeugdwerk

Ik volgde een driedaagse rond coachend leidinggeven. Het was een zeer leerrijke opleiding die erg op de praktijk gericht was. Ik kreeg zeer veel info en omdat ik die info steeds kon toepassen op mijn eigen praktijk kreeg ik veel energie van deze opleiding. Ik ging elke dag huiswaarts met concrete to do's als leidinggevende.

Inge Hernie
Study Manager • Valesta

De principes werden heel helder gebracht, met veel direct bruikbare tips. Een heel leerrijk moment was het coachen in kleine groep. Een aanrader. Ik kijk uit naar het opvolgmoment dat inbegrepen is bij deze cursus.

Karolien De Mot
Kantoorverantwoordelijke • Sodalis

Op drie dagen tijd heb ik enorm veel bijgeleerd over leiderschap, management en coaching. Het lukt me eindelijk om weerstand te counteren en veranderingen te realiseren in mijn team.