Over tweetakt

Echt maatwerk

Co-creatie met de opdrachtgever en werken met eigen praktijk van de deelnemers. Dat zijn de uitgangspunten van elk traject. Zo garanderen we echt maatwerk. 

Met de opleiding die we voor u ontwerpen, mikken we op een maximale, blijvende impact. Centraal staat het trainen van vaardigheden in eigen situaties. De doorgedreven voorbereiding en nazorg, en de uitgebreide afstemming met de organisator van de opleiding, zorgen voor een blijvend effect.

Blended learning

Leren in tijden van corona

Zal de wereld er anders uitzien na corona? Geen idee. Een eenvoudiger vraag is: hoe willen wij eruitzien na deze crisis? 

Wanneer dit helemaal achter de rug is, gaat tweetakt opnieuw voluit voor face-to-face coaching en advies. En blended learning waar fysiek samenkomen een centrale plaats inneemt. 

Omdat we meer dan ooit geloven in de kracht van samen leren en ontwikkelen in groep. Omdat elkaar echt kunnen zien en horen een meerwaarde is. En vooral: omdat we jullie missen. We missen de inzichten uit een persoonlijk verhaal. We missen de zucht van opluchting en de bulderlach. We missen de mens achter het beeld.

Maar zover zijn we natuurlijk nog niet. 
 

Er is altijd een plan B

In afwachting van die dag willen we jullie blijven helpen en versterken waar het kan. Daarom hebben we drie alternatieven in de steigers gezet. 

  • Plan B: leren in virtual classrooms.
  • Plan C: coaching en advies op afstand.
  • Help@tweetakt: als je iets anders nodig hebt.
“ We garanderen u dat we naar u luisteren, doen wat we beloven en niet stoppen voor u tevreden bent.”
Tom Iterbeke
Zaakvoerder tweetakt

Sterke trainers

Knappe programma’s verdienen de beste trainers. Expertise, gedrevenheid en vakmanschap staan daarbij centraal.

De trainers die tweetakt inzet, zijn complementair op basis van expertise en ervaring. Ze delen dezelfde visie op leren en het onvoorwaardelijke optimisme en geloof in de mensen die we trainen. Cruciaal is het talent om actief in te spelen op de vragen en noden van de groep deelnemers.

Onze trainers scholen zich continu bij, delen methodieken en expertise, observeren bij elkaar, dagen elkaar uit en zijn steeds op zoek naar nieuwe invalshoeken om van elke training een succes te maken. 

Evidence based

In onze trajecten bewaken we de wetenschappelijke onderbouwing van de opbouw en modellen die we gebruiken. Zo trainen we volgens de methode van Karin de Galan. Die is niet alleen enorm effectief. Ze vindt ook volop steun in het onderzoek van Albert Bandura. 

Zichtbare verandering in de praktijk van deelnemers is het ondubbelzinnige einddoel van elk traject. Door met eigen voorbeelden aan de slag te gaan, dwingen we onszelf en deelnemers om gericht en met focus aan de slag te gaan.