Privacybeleid

tweetakt bv
Ondernemingsnummer BE 0662.933.335
Versie 27/05/2024
Vorige versie 01/01/2020. Werd gewijzigd: mailadres privacy.1. Waar gaat het over?

Jouw privacy is belangrijk voor tweetakt bv (verder: ‘tweetakt’ of ‘we’). 

In dit privacybeleid kan je lezen:

 • hoe en wanneer we gegevens verzamelen, gebruiken en terug verwijderen;
 • hoe en met wie we je gegevens delen;
 • hoe je jouw gegevens kan inkijken, wijzigen of laten verwijderen.


2. Waar gaat het niet over?

Dit privacybeleid geldt niet voor het verzamelen en gebruiken van gegevens door derden waarvan wij geen eigenaar zijn, controle over hebben of beheren. Bijvoorbeeld andere websites, services, applicaties of bedrijven ('services van derden'). 

3. Kort samengevat?

Tweetakt verzamelt en verwerkt enkel de strikt noodzakelijke informatie om ervoor te zorgen dat we voldoen aan alle wettelijke en andere verplichtingen en om ervoor te zorgen dat we je de best mogelijke service kunnen bieden. Gegevens worden niet langer bewaard dan nodig. Je hebt het recht om gegevens steeds in te kijken, aan te passen of te verwijderen.

4. De gegevens die we verzamelen en hoe wij die gebruiken

4.1. Tweetakt verzamelt gegevens met als doel:

 • je via onze nieuwsbrief op de hoogte te houden van nieuw aanbod en nieuwe content op de website. Dat gebeurt enkel nadat je je hebt aangemeld voor de nieuwsbrief;
 • je een goede, correcte service te kunnen verlenen wanneer je een vraag stelt of ons contacteert.
 • de afgesproken service te kunnen leveren wanneer je een offerte aanvaardt of inschrijft voor een opleiding;
 • met je te communiceren tijdens het voor- en natraject van een opleiding (verder: opleidingscommunicatie), nadat je bent ingeschreven voor een opleiding;
 • te communiceren met huidige of potentiële medewerkers, onderaannemers of leveranciers;
 • onze service (bijvoorbeeld: gebruik van de website) te verbeteren en personaliseren.

We verzamelen daarbij enkel de strikt noodzakelijke gegevens. Gegevens worden enkel bijgehouden voor de termijn die nodig is om bovenstaande doelen te bereiken en af te ronden. Daarvan wordt enkel afgeweken:

 • wanneer daarvoor een legitieme basis bestaat. En waar die legitieme belangen niet door jouw rechten of belangen worden geschonden;
 • wanneer daarvoor een wettelijke verplichting of basis bestaat of een gerechtelijk bevel of de uitoefening of de verdediging van een recht in rechte.

Wanneer je ons toestemming hebt gegeven om je gegevens op een bepaalde manier te gebruiken, kan je die je op elk moment terug intrekken (zie verder).

4.2. Gegevens gerelateerd aan het gebruik van onze service

Tweetakt verzamelt gegevens over de manier waarop je gebruik maakt van onze service. Dit type gegevens kan in ons logboekbestand worden verzameld op elk moment dat je met de services omgaat. We gebruiken applicaties en services van derden (zoals Google Analytics of HotJar) om deze gegevens te verzamelen en analyseren. 

Een aandeel van deze gegevens kan ook verbonden zijn met het Internet Protocol Adres ('IP-adres') dat gebruikt werd voor toegang tot de services; een aandeel kan verzameld worden en enkel worden gebruikt in statistische analyses vorm. Wij verzamelen je IP-adres ook wanneer je een bericht creëert, met name wanneer je een anonieme 'vraag' verzendt via het contactformulier. Dat gebeurt om veiligheidsredenen en helpt ons bij het tegenwerken van spam en malware.

4.3. Gegevens die met ons gedeeld worden door je werkgever

Voor incompany aanbod of een inschrijving voor een opleiding door je werkgever, verstrekken zij ons de nodige gegevens om je te contacteren voor, tijdens en na een opleiding. In dat geval wordt enkel je mailadres en voornaam verzameld en verwerkt. Zodra de opleiding en het natraject is afgerond, worden je gegevens terug verwijderd. Ze worden nergens anders voor gebruikt.

4.4. Gegevens gerelateerd aan je webbrowser

Tweetakt ontvangen automatisch gegevens van je webbrowser wanneer je met de services omgaat, zoals browsertype en -versie, welk type apparaat je gebruikt, je besturingssysteem en -versie, je taalvoorkeur, de website of service die je doorstuurde naar onze services, de tijd en datum van elk verzoek dat je indient bij de services, gegevens over je schermweergave en gegevens van cookies die wij in je webbrowser hebben geplaatst (zoals hieronder beschreven). Wij detecteren soms ook of je bepaalde browseruitbreidingen gebruikt. We gebruiken browsergerelateerde gegevens zodat wij de services kunnen aanbieden, beveiligen, verrijken en verbeteren.

4.5. Locatiegegevens

In bepaalde gevallen verzamelen wij gegevens over je locatie en slaan deze op. Dit kan bv. zijn het omzetten van je IP-adres in een geolocatie, waarbij we ongeveer weten waar je je bevindt. Wij kunnen deze locatiegegevens gebruiken voor het verbeteren en het op maat maken van de services voor jou, bijvoorbeeld door het tonen van relevante lokale content.

4.6. Gegevens die verzameld worden via cookies en webtags

Cookies zijn tekstbestanden die naar je webbrowser worden verstuurd en opgeslagen als je een website bezoekt. Je webbrowser slaat deze cookies op zodat ze geassocieerd zijn aan elke website die je bezoekt. Afhankelijk van welke browser je gebruikt, kun je je cookies bekijken in je browserinstellingen. Een webtag is een code of pixel die ingesloten is op een webpagina of e-mail waarmee tweetakt of derden kunnen zien dat je de pagina hebt bekeken. We gebruiken cookies en webtags om onze servers in staat te stellen om je webbrowser te herkennen en om aan ons door te geven op welke manier en wanneer je de services gebruikt. Sommige services die wij gebruiken (met inbegrip van services van derden), zoals Google Analytics, gebruiken webtags en kunnen ook hun eigen cookies plaatsen in je browser.

5. Het delen van gegevens met derden

5.1. Gegevens die gedeeld worden met derden

Wij delen gegevens die wij van je ontvangen nooit met derden, tenzij:

 • met onderaannemers die een opdracht uitvoeren voor tweetakt. In dat geval ondertekenden ze een samenwerkingsovereenkomst waarin ze zich volledig binden aan het privacybeleid van tweetakt. Ze hebben niet het recht om deze gegevens te gebruiken buiten de omvang en periode van de opdracht.
 • omdat we dat wettelijk verplicht zijn of om te voldoen aan enig ander voorschrift, juridische procedure, overheidsaanvraag of overheidsbevel:
 • in het kader van tegemoetkoming of subsidies door derden. Het gaat in dat geval steeds om subsidies of tegemoetkomingen die door jou of je bedrijf werden aangevraagd en die enkel worden toegestaan mits bevestiging of het bezorgen van informatie door ons.


5.2. Gegevens die we delen op jouw verzoek

Indien je een gebruiker bent in de EU, kan je ons vragen om gegevens te delen met derden. In gevallen waar dit wettelijk vereist is, voorzien we je gegevens in een eenvoudige, toegankelijke indeling en helpen we je bij de overdracht van gegevens naar derden.

6. Beveiligen, bewaren en verwijderen van je gegevens

Tweetakt bewaart je gegevens zolang dit nodig is voor de doeleinden die uiteengezet zijn in dit privacybeleid. Als je niet langer wil dat tweetakt je gegevens gebruikt, kan je dit aangeven via privacy@tweetakt.be. Tweetakt verwijdert dan de gegevens die het over je bewaart, tenzij we ze moeten behouden om te voldoen aan wettelijke of andere verplichtingen of overeenkomsten.
Afmelden voor de nieuwsbrief of communicatie kan eveneens via privacy@tweetakt.be of via de uitschrijflink in elke nieuwsbrief of opleidingscommunicatie.
Gebruikers van onze website kunnen cookies verwijderen via de instellingen in hun webbrowser.
Gegevens die we verzamelen om met je te communiceren tijdens het voor- en natraject van een opleiding (zie punt 4) worden enkel daarvoor gebruikt en worden verwijderd binnen de maand na het afronden van het natraject.

7. Klachten 

Je hebt niet alleen inzagerecht en het recht om bestaande gegevens te wijzigen. Je hebt daarnaast het recht om bezwaar te maken tegen de manier waarop wij onze gegevens verwerken. Als je bezwaar wilt maken, neem dan contact op met privacy@tweetakt.be
Je hebt daarnaast ook steeds het recht om een klacht tegen ons in te dienen bij je lokale toezichthoudende autoriteit. Je kunt hier je lokale toezichthoudende autoriteit vinden.

8. Wijzigingen in dit privacybeleid

Het privacybeleid van tweetakt wordt indien nodig gewijzigd. We raden je aan om dit beleid regelmatig te raadplegen. Wanneer wij wezenlijke wijzigingen aanbrengen, zullen wij je op de hoogte stellen door een kennisgeving te plaatsen op een duidelijk zichtbare plek of door je direct een bericht te sturen. 

9. Heb je vragen of opmerkingen?

Met alle vragen, suggesties of klachten kan je steeds terecht op privacy@tweetakt.be

Laatst bijgewerkte versie 

Versie dd. 27/04/2023.

Getuigenissen

Dries Van Dyck
Coördinator • Kras Jeugdwerk

Ik volgde een driedaagse rond coachend leidinggeven. Het was een zeer leerrijke opleiding die erg op de praktijk gericht was. Ik kreeg zeer veel info en omdat ik die info steeds kon toepassen op mijn eigen praktijk kreeg ik veel energie van deze opleiding. Ik ging elke dag huiswaarts met concrete to do's als leidinggevende.

Goia Ruthe
Consulente • Het Poetsbureau

De opleiding was een echte eyeopener. Heel leerrijk en interessant. Zeker aan te raden!

Eefje Lepère
Vormingsverantwoordelijke • Zwijndrecht

De opleidingen waren een schot in de roos. De reacties van de deelnemers waren zeer positief. Bijna iedereen had wel iets bijgeleerd. Een echte aanrader. 

Ferdi Sutcu
Regional Manager • DSM Keukens

Zeer leerrijk. Opleiding op maat van je eigen werkomgeving/werksituaties. Zeer praktijkgericht. Een echte aanrader.

Shanna François
Projectmedewerker HR • UZ Gent

Als startende leidinggevende vind ik de opleiding Coachend leidinggeven heel zinvol: we zagen telkens kort een theoretisch kader om dan in duo’s een situatie waarmee we in realiteit geconfronteerd worden, voor te bereiden en te oefenen.

Karolien De Mot
Kantoorverantwoordelijke • Sodalis

Op drie dagen tijd heb ik enorm veel bijgeleerd over leiderschap, management en coaching. Het lukt me eindelijk om weerstand te counteren en veranderingen te realiseren in mijn team.

Isabel Van de Weyenberg
Project Leader • Flanders Make

Coachend leidinggeven was één van de meest toepasbare opleidingen die ik al gevolgd heb. De cursus was goed opgebouwd, met telkens enkele weken ertussen zodat je tijd had om toe te passen wat je had opgepikt in de les.

Sabrina Dal Zotto
HR Coördinator • de Rand

De opleiding coachend leidinggeven (...) vormde een mooi geheel met zeer praktische methodes/tips die je vrijwel direct kunt gebruiken. 

Inge Hernie
Study Manager • Valesta

De principes werden heel helder gebracht, met veel direct bruikbare tips. Een heel leerrijk moment was het coachen in kleine groep. Een aanrader. Ik kijk uit naar het opvolgmoment dat inbegrepen is bij deze cursus.

Inge de Wolf
Leidinggevende • Formaat vzw

Ik volgde de opleiding coachend leidinggeven bij tweetakt en ik ben heel tevreden. De opleiding is heel praktijkgericht, en direct toepasbaar tijdens mijn dagelijks werk. De driedaagse bood een goed evenwicht tussen de theorie en oefeningen om hiermee in de groep aan de slag te gaan. Een aanrader voor startende en ervaren leidinggevenden.