Werken bij tweetakt

Tweetakt zoekt regelmatig freelance trainers communicatie, creativiteit, time management en leiderschap voor opdrachten bij verschillende organisaties en bedrijven in heel Vlaanderen. We bieden je ondersteuning op maat, boeiende en uitdagende opdrachten en een netwerk van inspirerende collega's.


Over Tweetakt

Wie zijn we?

Tweetakt ondersteunt de ontwikkeling van medewerkers, teams en organisaties. Dat doen we met opleiding, training, coaching, teambuilding en advies. We kiezen daarbij bewust voor ervaren lesgevers en begeleiders. Vanuit hun expertise, ontwerpen ze opleiding en training die perfect aansluit bij de wensen en verwachtingen van elke groep. Momenteel werkt Tweetakt samen met 25 freelancers. 


Onze visie op training en opleiding

Tweetakt versterkt mensen en organisaties vanuit de overtuiging dat met de juiste inspanning op de juiste plek, bergen worden verzet. Met elke opleiding die we aanbieden, mikken we op een maximale impact. Centraal staat het trainen van vaardigheden in eigen situaties. De doorgedreven voorbereiding en nazorg, samen met de organisator van de opleiding, zorgen voor een duurzaam effect.


Didactische aanpak

Trainingen bouwen we op volgens de didactische methode van de Galan. De Galan biedt een samenhangend model voor de diagnose, het ontwerp en de uitvoering van trainingen. Deze didactische aanpak zorgt er bovendien voor dat deelnemers dingen leren waarmee ze ook echt aan de slag gaan in de praktijk. De methode is gelinkt en onderbouwd met andere didactische modellen zoals Kolb. Meer informatie vind je op www.schoolvoortraining.nl


Wat we zoeken

Je kan sterke trainingen ontwerpen
 • Je kan de vraag van de opdrachtgever vertalen naar concrete leerdoelen.
 • Je kan trainingen ontwerpen die met tussenoefeningen en kernoefeningen zorgen voor kennen, kunnen, durven en doen bij de elke deelnemer.
 • Je kan theorie en theoretische modellen vertalen in een heldere leidraad met aandachtspunten, tips & tricks.
 • Je kan en durft keuzes maken in wat je aanbiedt.
 • Je kan een gestructureerd en doelgericht totaalpakket ontwerpen.

Je kan werken aan willen en kunnen
 • Je kan deelnemers tijdens de training laten ervaren wat er voor hen te leren valt.
 • Je durft deelnemers op een motiverende manier te confronteren met wat ze niet goed aanpakken.
 • Je kan gerichte feedback geven, zowel positief als negatief. Negatieve feedback kan je koppelen aan een concrete tip of verbeterpunt.
 • Je kan sterktes en successen benoemen en inzetten om de motivatie van deelnemers aan te zwengelen.
 • Je kan helder en gericht oefeningen en opdrachten nabespreken, zodat ze het leereffect bij deelnemers vergroten.

Je kan inspelen op je groep
 • Je houdt op elk moment echt contact met je groep.
 • Je kan gericht doorvragen en luisteren bij opmerkingen, vragen of tijdens discussies.
 • Je kan aandacht geven aan wat er uit de groep opborrelt, zonder je structuur en doel los te laten.
 • Je kan en wil tijdens de training flexibel je programma aanpassen en extra oefeningen ontwerpen.

Je kan lastige en uitdagende situaties aan
 • Je kan weerstand opvangen en omzetten in engagement.
 • Je kan lastig gedrag van deelnemers aanpakken op een positieve manier.
 • Je bewaakt op elk moment de veiligheid van elke deelnemer en de groep en durft daarbij je autoriteit als trainer in te zetten.
 • Je kan ruimte geven aan opmerkingen van deelnemers over de context waarin ze werken, en dat omzetten in een leervraag.
 • Je kan om met kritiek en feedback op jouw aanpak, zowel van deelnemers, opdrachtgevers als collega's.

Je bent doorgedreven professioneel
 • Je bereidt elke training grondig voor en mikt daarbij op maximale kwaliteit.
 • Je vraagt actief hulp en ondersteuning op momenten dat je die nodig hebt.
 • Je schat bij elke vraag bewust en doordacht in of je alles in huis hebt om van die opdracht een succes te maken.
 • Je staat zelf in voor de goede opvolging van afspraken die je maakt.

Je hebt expertise in één of (bij voorkeur) meerdere van deze domeinen:
 • Klantgericht communiceren, klantgericht handelen, omgaan met klachten en ontevreden klanten
 • Assertiviteit
 • Feedback geven en ontvangen
 • Omgaan met lastig gedrag, verbale agressie en agressief gedrag
 • Motiverende gespreksvoering, overtuigen en beïnvloeden, win-win onderhandelen, oplossingsgericht samenwerken
 • Leiderschap, coachend begeleiden, moeilijke gesprekken met medewerkers, motiverende feedback, ...
 • Groepsdynamica en teamontwikkeling
 • Boeiend en ontspannen presenteren voor een groep
 • Time management
 • Efficiënt en effectief vergaderen
 • Verbindend leiderschap, verbindende communicatie
 • Creatief en innovatief denken

Je hebt er zin in
 • Je bent gedreven en kan je enthousiasme overbrengen op anderen.
 • Je kan vaart en dynamiek in een training brengen en houden.
 • Je hebt zin om je in te werken in nieuwe thema's en te investeren in de trainingen die je geeft.
 • Je bent beschikbaar om minstens een dag per week training te geven, wetende dat data in overleg en ruim op voorhand worden ingepland.


Wat we bieden

Boeiende opdrachten

Tweetakt verzorgt training bij zowel bedrijven, socialprofitorganisaties als overheidsdiensten. Met de meeste van hen werken we al langer samen. We hebben zowel in Vlaanderen en Brussel een aanbod. Het aantal opdrachten dat we je kunnen aanbieden hangt af van de vraag, de thema's waar je bedreven in bent en de regio's waar je bereid bent te werken. 


Ondersteuning op maat en ruimte voor eigen inbreng

Je wordt zoveel ondersteund als nodig. Belangrijk is dat je goed weet wat de klant verwacht, wat de leervragen- en leerdoelen zijn en dat je je programma en materiaal gericht en bewust inzet. Je kan daarbij gebruik maken van een pak materiaal en uitgewerkte programma's en opdrachten. 


Omkadering en minimale extra belasting

Alles offertes en afspraken worden door ons gemaakt, zodat jij kan focussen op de inhoud en een sterke training. Tweetakt zorgt ook voor alle administratieve voorbereiding en afhandeling. Je bezorgt ons alle nodige informatie voor transferopdrachten (bv. extra literatuur, oefeningen, etc), de communicatie wordt intern verzorgd. 


Loyauteit en copyright

Je werkt als freelancer. Dat betekent dat we geen exclusiviteit vragen, tenzij expliciet anders afgesproken. We hopen dat je bij ons groeit als trainer en daar ook op andere plaatsen en momenten de vruchten van plukt.

Om alle investeringen in klantenwerving, sales, marketing, het uitwerken van programma’s en materiaal te beschermen, ben je via een samenwerkingsovereenkomst wel gebonden aan volgende afspraken:

 • Je profileert je tijdens opdrachten ondubbelzinnig als medewerker van Tweetakt.
 • Tot 12 maanden na uitvoeringsdatum van een opdracht, streef je geen samenwerking na met de opdrachtgever, tenzij via ons.
 • Alle materiaal, de opbouw, unieke onderdelen en omschrijving van programma’s met de vermelding van het copyright van Tweetakt of collega's, gebruik je enkel binnen Tweetakt. Materiaal dat je zelf ontwerpt blijft jouw intellectuele eigendom en draagt jouw copyright.

Vergoeding naargelang de opdracht

Met een licht en efficiënt businessmodel, slagen we erin om scherpe prijzen voor onze klanten te combineren met een eerlijke verloning voor onze trainers. De vergoeding hangt af van de verkoopprijs aan de opdrachtgever. De vergoeding omvat –tenzij anders expliciet afgesproken- alle kosten (voorbereiding, overleg, uitwerken materiaal, verplaatsingsonkosten, enz.) en prestatievergoedingen. Niet inbegrepen is 21% BTW.


Goed om weten

We ontmoeten bijna dagelijks mensen met het potentieel om goede trainers te worden. Toch kiezen we uitsluitend voor trainers met aantoonbare en uitgebreide ervaring in het geven van training en opleiding. Daar zijn twee redenen voor: snelle inzetbaarheid en het feit dat we op dit moment niet de mogelijkheid hebben om uitgebreide inwerktrajecten aan te bieden.  

Bij selectie geven we de voorkeur aan mensen met een brede inzetbaarheid qua thema's. Kennis van extra talen is niet noodzakelijk, maar je kan ze steeds vermelden indien het gaat om talen waar je ook effectief training in kan geven. 

Tweetakt staat voor gelijke kansen en non-discriminatie. Je kwaliteiten als trainer zijn belangrijker dan jouw leeftijd, geslacht, gender, handicap of afkomst.


Interesse? 

We zitten meestal bij klanten of in opleiding. telefoneren is dus niet zo handig voor een eerste contact. Stuur ons een mailtje op hello@tweetakt.be met meer informatie over wat je zoekt en wat je kan bieden, een overzicht van relevante ervaring en projecten waar je aan hebt meegewerkt en enkele referenties. Ook alle vragen die je hebt, kan je via die weg stellen.


Misschien tot snel?

Getuigenissen

Eefje Lepère
Vormingsverantwoordelijke • Zwijndrecht

De opleidingen waren een schot in de roos. De reacties van de deelnemers waren zeer positief. Bijna iedereen had wel iets bijgeleerd. Een echte aanrader. 

Inge Hernie
Study Manager • Valesta

De principes werden heel helder gebracht, met veel direct bruikbare tips. Een heel leerrijk moment was het coachen in kleine groep. Een aanrader. Ik kijk uit naar het opvolgmoment dat inbegrepen is bij deze cursus.

Karolien De Mot
Kantoorverantwoordelijke • Sodalis

Op drie dagen tijd heb ik enorm veel bijgeleerd over leiderschap, management en coaching. Het lukt me eindelijk om weerstand te counteren en veranderingen te realiseren in mijn team.

Inge de Wolf
Leidinggevende • Formaat vzw

Ik volgde de opleiding coachend leidinggeven bij tweetakt en ik ben heel tevreden. De opleiding is heel praktijkgericht, en direct toepasbaar tijdens mijn dagelijks werk. De driedaagse bood een goed evenwicht tussen de theorie en oefeningen om hiermee in de groep aan de slag te gaan. Een aanrader voor startende en ervaren leidinggevenden.

Ferdi Sutcu
Regional Manager • DSM Keukens

Zeer leerrijk. Opleiding op maat van je eigen werkomgeving/werksituaties. Zeer praktijkgericht. Een echte aanrader.

Dries Van Dyck
Coördinator • Kras Jeugdwerk

Ik volgde een driedaagse rond coachend leidinggeven. Het was een zeer leerrijke opleiding die erg op de praktijk gericht was. Ik kreeg zeer veel info en omdat ik die info steeds kon toepassen op mijn eigen praktijk kreeg ik veel energie van deze opleiding. Ik ging elke dag huiswaarts met concrete to do's als leidinggevende.

Isabel Van de Weyenberg
Project Leader • Flanders Make

Coachend leidinggeven was één van de meest toepasbare opleidingen die ik al gevolgd heb. De cursus was goed opgebouwd, met telkens enkele weken ertussen zodat je tijd had om toe te passen wat je had opgepikt in de les.

Goia Ruthe
Consulente • Het Poetsbureau

De opleiding was een echte eyeopener. Heel leerrijk en interessant. Zeker aan te raden!

Sabrina Dal Zotto
HR Coördinator • de Rand

De opleiding coachend leidinggeven (...) vormde een mooi geheel met zeer praktische methodes/tips die je vrijwel direct kunt gebruiken. 

Shanna François
Projectmedewerker HR • UZ Gent

Als startende leidinggevende vind ik de opleiding Coachend leidinggeven heel zinvol: we zagen telkens kort een theoretisch kader om dan in duo’s een situatie waarmee we in realiteit geconfronteerd worden, voor te bereiden en te oefenen.