Stoppen met trainen en coachen

stoppen trainen coachen

Ben je van plan om te investeren in Learning & Development?

Dan kan je daar best twee keer over nadenken.

Want soms is training of coaching niet het beste idee.

Of blijkt het ronduit weggegooid geld...

Stoppen met trainen en coachen?

Wanneer blijkt dat trainen of coachen geen goed idee is, heeft dat meestal te maken met een van deze drie valkuilen.

Werken aan willen en kunnen, zonder duidelijke verwachtingen.

Een opleiding is niet handig als het nog onduidelijk is wat er exact van medewerkers wordt verwacht. Het risico is dat deelnemers de training als vrijblijvende inspiratie zien. En dat er in de praktijk niks verandert.

Enkele voorbeelden...

 • Opleidingen ‘feedback geven’ zonder de bijhorende feedbackcultuur.
 • Een training 'klantgericht werken' zonder dat duidelijk is wat dat exact moet betekenen in die werking.
 • Sessies 'zelforganisatie' zonder dat wordt uitgesproken wat het einddoel is.

Het verkeerde probleem oplossen

Wanneer afspraken niet duidelijk zijn, weegt dat vaak op de samenwerking tussen collega's. De valkuil is om dan te gaan investeren in teambuilding, teamcoaching of communicatieopleidingen. Zonder het achterliggende probleem aan te pakken.

Enkele voorbeelden...

 • Teambuilding in teams met onduidelijke taak- en rolverdeling.
 • Communicatietraining voor een team waar de leidinggevende zijn of haar rol niet opneemt.
 • Teamcoaching met een team waar onvoldoende afspraken zijn over aanpak en samenwerking.

Verwarring tussen willen, kunnen en doen

Trainen doe je wanneer iemand nog niet de juiste skills bezit. Coachen doe je om mensen daarna verder te versterken en ondersteunen in hun leren en groei. Draai dat om en je bereikt niks of maakt mensen onzeker. In de praktijk is dat minder eenvoudig dan het lijkt.

Enkele voorbeelden...

 • Individuele coaching voor leidinggevenden die het vak nooit hebben geleerd.
 • Een training 'cross selling' aan mensen die helemaal geen zin hebben om dat te gaan doen.
 • De jaarlijkse opleiding ‘vergadertechnieken’ voor teams die het eigenlijk al weten, maar niet toepassen in de praktijk.

Hoe vermijd je dat?

Check 1. Gaat het om willen of kunnen?

Durf doorvragen en uitzoeken wat er exact aan de hand is. Betrek medewerkers zelf: die voelen vaak aan wat ze nodig hebben.

 • Werken aan zelfvertrouwen en durven? Ga voor coaching.
 • Werken aan kunnen? Ga voor opleiding en training.
 • Werken aan toepassen? Investeer in transfer en coaching.

Check 2. Vraag je af of je het juiste probleem oplost

 • Ligt het probleem of de uitdaging ligt bij de leidinggevende? Versterk haar of hem.
 • Houden sommige medewerkers zich niet aan omgangsvormen en afspraken? Bewaak en dwing af via de leidinggevende.
 • Loopt de samenwerking tussen collega's stroef? Kijk eerst naar de teamafspraken. Ga dan pas coachen en trainen.

Check 3. Gekozen voor opleiding & training? Zorg voor push en pull

 • Communiceer zelf en expliciet wat de verwachting is, voor de opleiding start.
 • Werk met motiverende programma's.
 • Verwacht transferopdrachten en een natraject van het bureau waarmee je werkt.

Check 4. Blijf weg van bling-bling

 • Ga voor eenvoudige programma’s die vertrekken en eindigen met eigen praktijk.
 • Laat je niet intimideren door bureaus die goochelen met dure woorden en flashy concepten.
 • Durf vragen waar je geld naartoe gaat. Het aandeel dat bij de trainer terechtkomt, is vaak een goede graadmeter.

Aarzel je of training en opleiding een goed idee is?

Contacteer ons voor een vrijblijvend intakegesprek.