7 tips voor meer interactie tijdens presentaties

Interactief presenteren: gemakkelijker gezegd dan gedaan.

In deze blog lees je hoe je jouw publiek actief kan betrekken tijdens presentaties.


Sluit aan bij je publiek

Zorg dat het verhaal dat je vertelt aansluit bij wat je publiek wil weten en de vragen waar ze mee zitten. Je kan soms deelnemers de mogelijkheid geven om vooraf vragen te mailen. Belangrijk is dat je vanuit hun vragen je verhaal vertelt.


Vraag & antwoord

Geef ruimte om vragen te stellen. In grote groepen kan je dat organiseren door mensen tijdens de pauze vragen te laten afgeven of  rechtstreeks met een Twitter-wall.

Durf selecteren in je vragen. Beantwoord de vragen waarvan je denkt dat ze aansluiten bij wat de hele groep boeiend vindt.


Werk met opdrachten

Geef mensen een opdracht. Doe er daarna ook iets mee, maar bouw filters in. Bijvoorbeeld: “noteer 3 dingen die je vindt dat we als organisatie moeten doen. Bespreek ze met de mensen rondom je en schrijf het beste idee straks op de flappen achteraan.”


Bouw een dialoog opmet je publiek

Stel vragen aan je publiek over hun ervaringen, verwachtingen of expertise met het onderwerp. Formuleer je vraag vooraf scherp zodat je exact op tafel krijgt wat je wil weten. Zo’n dialoog moet je vaak sterk regisseren: “kan je me in 1 zin zeggen wat jij hiervan vindt”.

Spreek in dat geval ook kort na elkaar enkele mensen aan, zodat het geen 1-op-1 wordt.


Hou een quiz of stellingenspel met je publiek

Je kan je publiek uitdagen om hun mening te geven. Voorzie in dat geval bv. 2 kleuren van kaartjes. Opstaan/Zitten of handopsteken werkt minder goed: de gêne om recht te staan of je hand op te steken is vaak groot als anderen dat niet doen. Kaartjes werken dus beter.


Focus vooral op je presentatie

Een presentatie gaat per definitie over wat jij te vertellen hebt en is vooral eenrichtingsverkeer. Maak het dus ook niet te rommelig. Beter een goede, sterke éénrichtingspresentatie dan een slechte presentatie met veel interactie.


Heb je meer nodig?

Heb je toch het gevoel dat er meer interactie nodig is, dan is een presentatie misschien niet voldoende. Hou beide in dat geval ook zuiver. Geef eerst je presentatie en organiseer daarna een discussie, rondetafelgesprek, workshop, enz.


Wil je boeiend en ontspannen leren presenteren?

Bij Tweetakt kan je terecht voor een incompany opleiding of een cursus in open aanbod. Je leest er hier alles over.